Om os

Arbejdsgruppen bag Vesthimmerlands Landsdelsjuniorhold

Holdet bag Vesthimmerlands landsdelsjuniorhold består af en arbejdsgruppe og holdledere.

Arbejdsgruppen består af tre repræsentanter fra hhv. Aars Gymnastikforening, Farsø Gymnastikforening og Hvalpsund Gymnastikforening, samt forældrerepræsentanter. 

Arbejdsgruppens opgaver....

 • Skaffe trænere
 • Fastsætte økonomi omkring holdet
 • Bestilling af dragt- og tøjindkøb.
 • Reklamere for holdet (avis, plakater i haller mm.)
 • Søge om halleje ved kommunen
 • Søge om halleje til weekendtræninger
 • Få sponsoraftaler i hus (fx frugt/rundstykker til weekendtræninger)
 • Fastsætte prisniveau til dragter
 • Få aftaler med lokalforeninger om opvisninger
 • Leje bil til transport af redskaber til opvisninger
 • Tilmelde holdet til DGI opvisninger

Kontaktpersonernes opgaver...

Kontaktpersonernes primære funktion er at agere bindeled mellem holdet og arbejdsgruppen mht. de praktiske foranstaltninger.

 • Informationer til forældre
 • Ajourføring og opfølgning af generel deltagerliste.
 • Opfølgning (i samarbejde med instruktør/foreninger) på indbetalinger.
 • Prisfastsættelse af dragt- og tøjindkøb i samarbejde med arbejdsgruppen.
 • Registrering og hjælp til arrangementsdeltagelse (bus, stævner mm.)
 • Løbende tilbagemeldinger jf. ovenstående punkter til HVG, FG og AAG
 • Give holdet relevante informationer fra HVG, FG og AAG
 • Opdatere facebook og hjemmeside

Kontaktpersonen kan være en forælder eller et foreningsmedlem. Det kan være en eller flere personer, der deler opgaverne imellem sig.

Arbejdsgruppens medlemmer

Annika Bloch Nielsen

mail: annikaclausnielsen@gmail.com                          mobil 24251172                                           

Mona Holm Sørensen

mail: mona9640@gmail.com                                        mobil 30930472

Karina Bystrup Rønaa    

mail: karinaronaa@gmail.com                                    mobil: 20838705

Kontaktperson Minijuniorhold

Louise Boie Schmidt

mail: louiseboie@schmidt.mail.dk                              mobil:  29252381

Kontaktperson Juniorhold